kostel sv. Víta se sochou Panny Marie

Hodnotný soubor barokní sochy Bolestné Panny Marie na impozantním podstavci s nedaleko stojícím kostelem, jehož podoba je výsledkem složitého stavebního vývoje od pozdně románské fáze do pozdního baroka, připomíná existenci zaniklé obce Zahrádka, která musela ustoupit budování vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Kostel a socha zdobící původní náměstí městyse se tak ocitly na samém břehu přehrady v jejím ochranném pásmu. V původně románském, goticky a barokně přestavěném kostele se nachází vysoce hodnotné nástěnné malby ze 14. století, které jsou pravděpodobně jedním z mála dochovaných vyobrazení genealogie českého vládnoucího rodu Přemyslovců i se svými manželkami. Působivá barokní skulptura Bolestné Panny Marie na impozantním téměř 3 metry vysokém podstavci s nápisem s chronogramem je datována do roku 1738. Pravděpodobně se jedná o dílo pardubického sochaře Jakuba Teplého.