kostel sv. Vojtěcha

Areál kostela sv. Vojtěcha se nachází na okraji obce, v její jižní části u průjezdní komunikace. Kostel je obklopen hřbitovem s ohradní zdí, hřbitovní zeď je proložena na jižní straně věží se vstupní bránou - renesanční patrová stavba vystavěná na obdélném půdorysu, se šindelovou střechou, prolomena půlkruhově zakončeným vjezdem, sklenutým valenou klenbou s výsečemi, na fasádě je pamětní deska J. Á. Komenského ve Vlčicích v r. 1627 od sochaře Lad. Zívra z r. 1957. Na hřbitově severně od kostela hrobní kaple Silbersteinů, klasicistní stavba vystavěná okolo r. 1800, čtvercová, průčelí členěno pilastry a kladím s triglify, po stranách půlkruhově zakončeného vchodu niky se sochami alegorií, vnějšek zakončen atikovým pásem s dekorem festonů, vnitřek sklenut křížovou klenbou.