kostel Všech svatých

Orientovaná stavba kostela s lodí obdélného půdorysu, s ustoupený, obdélným trojboce uzavřeným presbytářem a s hranolovou věží předsazenou před západní průčelí. Ze severní strany přiléhá k presbytáři prostora se sakristií v přízemí a oratoří v patře, z jižní strany obdobně utvářená prostora s kaplí v přízemí a opět oratoří v patře.