kostel Všech svatých

Zděný, jednolodní kostel Všech svatých se nachází pod vrchem Zebín, severovýchodně od centra města, v místní části Sedličky. Stavba je vystavěna na obdélném půdorysu, s půlkruhově uzavřeným presbytářem orientovaným k JV straně. Okolo kostela lichoběžníková ohradní zeď se hřbitovem. Vstup do kostela přistavěnou čtvercovou předsíňkou orientovanou k SZ průčelí, která je kryta sedlovou střechou, ve štítu v průčelí kamenný latinský kříž. Vstupní dveře dvoukřídlé, dřevěné, zdobené obdélnými kazetami, zavěšené na kovových hácích, ostění pískovcové, pravoúhlé. Průčelní strana kostela dělena lizénovými rámci, po stranách dvě půlválcové niky zaklenuté konchou s plastickou výzdobou, trojúhelný štít s krovem sedlové střechy s mělkými námětky a osově identickou nikou, všechny niky orámovány širokými plochými šambránami zhotovenými ve štuku. Obvodová profilovaná korunová římsa obíhá obvod stavby. Loď kostela dělena lizénovými rámci, které ji člení po každé straně do třech polí (JZ a SV strana). Loď celkem se šesti obdélnými zapuštěnými okny, která jsou zakončena segmentovým plným obloukem, okenní rámy a okenní křídla dřevěná, dělená na dvě poloviny s vrchní vodorovnou příčlí. K lodi v ose přistavěn užší presbytář se třemi okny stejného tvaru a členění jako v lodi, k SV straně přiléhá k presbytáři drobná stavba sakristie s menšími obdélnými okny. Od JZ strany na prostřední ose lodi vstup do kostela jednokřídlými dřevěnými dveřmi osazenými v pískovcovém pravoúhlém ostění. Krov sedlové střechy s pokládkou bobrovek cihlové barvy uchycených na latích. Zhruba v polovině hřebenu střechy osazena šestiboká sanktusová oplechovaná věžička, v době popisu bez zvonu. Střecha presbytáře o nižším hřebenu, okapová strana kopíruje jeho půdorys.