kostel Všech svatých

Kostel se nachází na JV okraji historického jádra města a oproti jeho zástavbě je ve vyvýšené poloze. Pohledově se uplatňuje z vysokých kopců, které město obklopují, ale částečně i přímo z města. Jednolodní, neorientovaný, částečně hrázděný kostel s trojbokým presbytářem je zastřešen strmou šindelovou sedlovou střechou, nad presbytářem zvalbenou, s dřevěnou osmibokou zvoničkou se zvonovitou bání s makovicí. Areál kostela dotváří na SV umístěný místní hřbitov obehnaný ohradní zdí s bránou a kalvárií.