kostel Všech svatých

Kostel se Z věží, obdélnou lodí, pětibokým presbytářem a čtvercovou sakristií v ose. Obklopen hřbitovem obehnaným ohradní zdí. V SV koutě starého hřbitova márnice. Předmětem ochrany je kostel, márnice, ohradní zeď a pozemky vymezeného areálu.. Před J vstupem na hřbitov litinový kříž dotvářející prostředí památky.