kostel Zvěstování P. Marie

Jednolodní orientovaná stavba uzavřená pětibokým presbytářem a doplněná na jeho jižním boku sakristií na obdélném půdorysu. Kostel stojí na jihovýchodním okraji městského jádra a sloužil jako klášterní kostel sousedního minoritského kláštera. Budova je u paty opatřena mohutným soklem z pískovcových kvádrů. Boční fasády jsou členěny opěráky obdélného půdorysu, zakončenými pultovými stříškami. Mezi opěráky jsou umístěna hrotitá okna. Vstupní západní průčelí je v přízemí prolomeno pravoúhlým vchodem s profilovaným ostěním, který byl i s horní partií upraven na začátku 20. století a je osazen soudobými dvoukřídlými dveřmi s historizujícím kováním. Nad vchodem je v trojdílném panelu zasazen znak města Pardubic, nápis AVE MARIA a znak Pernštejnů se zubří hlavou. Na panel navazuje velká profilovaná špaleta hrotitého okna ve středu fasády. Kompozici průčelí zakončuje nad jednoduchou korunní římsou trojúhelný štít, který je rozčleněn jednoduchými úzkými lizénami s kamennými hlavicemi, mezi kterými jsou vloženy vpadlé hrotité niky. Presbytář je ukončen pětiboce s hrotitými okny s armováním vystupujícím z omítky a pod střechou opatřen profilovanou korunní římsou. Dva nejvýchodnější opěráky mají odhalené kamenné kvádrování. Střecha sedlová, nad presbytářem valbová, obě s krytinou z bobrovek, nad sakristií také valbová, krytá plechem. Střecha nad lodí doplněna polygonální plechovou vížkou sanktusníku. Krovní konstrukce nad lodí i nad presbytářem jsou historické s vaznicovým krovem se stojatou stolicí. Odhalené zdivo je v podkroví je vyzděno z cihel (oba štíty i klenby). INT: Obdélná loď je zaklenuta třemi poli křížové žebrové klenby, opatřené ve vrcholu kruhovými klenáky s reliéfními znaky (např. Pernštejnů a města Pardubic). Klenební žebra jsou subtilní, vyžlabená, zabíhají u vítězného oblouku do zdi a na bocích dosedají na do lodi vystupující pilíře, které mají okosené hrany. Na jihu na prostor navazuje segmentově s výsečemi sklenutá sakristie. Na východě se třemi stupni schodiště zvedá podlaha presbyteria. Je osvětleno ze všech stran pěticí oken a vybaveno pozdně gotickým sloupem s kaplicí – sanktuářem a zaklenuto vysoce plastickou sklípkovou klenbou. K západní stěně lodi je vložena kruchta na valené klenbě s výsečemi, s konvex-konkávně zvlněným čelem, opatřená bohatě vyřezávaným dřevěným parapetem. Podlahy jsou nové s mramorovými dlaždicemi.