kostel Zvěstování Páně

Jednolodní sálová stavba se dvěma bočními kaplemi s mělkým pravoúhlým presbytářem. Loď i presbytář sklenuty valenou klenbou s lunetami, kaple mají křížové klenby s mírně vystouplými hřebínky. Okna jsou obdélníková se segmentovými záklenky. Západní průčelí je hladké s trojúhelníkovým štítem nad kordonovou římsou. Hlavní portál má ostění s uchy a kapkami a segmentovou rozeklanou supraportu s jetelovým křížem uprostřed. V nadpraží portálu je letopočet ANNO DNI MDCLVIII. Nad portálem je obdélná freska Zvěstování P. Marie.