kostel Zvěstování Panně Marii

1) kostel 2) ohradní zeď s branou Areál kostela je situován nedaleko JV okraje obce v nijak výrazné poloze. Okolo kostela je zdí vymezená nepravidelná zatravněná plocha, která sloužila dříve jako hřbitov. Kostel je založený do mírného svahu. Jižně od kostela je bývalá fara.