kostel Zvěstování Panny Marie

Areál kostela Zvěstování P. Marie je situován při SV rohu náměstí. JZ od kostela, v jeho těsné blízkosti, stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Předmětem ochrany je areál kostela Zvěstování P. Marie - kostel, socha sv. Jana Nepomuckého a pozemky vymezeného areálu.