kostel Zvěstování Panny Marie

Velmi hodnotný areál, který sestává z kostela Zvěstování P. Marie ve spodní části hřbitova a zvonice situované v jižní části areálu a je součástí hřbitovní zdi. Stávající areál je z J a V vymezen kamennou zdí, která se u zvonice otevírá sloupkovou branou s železnou mříží. Ke zvonici přiléhá plošina, po níž vede kamenné schodiště. V bezprostřední blízkosti památky se nachází i fara barokního původu a kostel sv. Jana z r. 1901, které zatím nejsou chráněny. Předmětem ochrany je kostel, zvonice a k tomu náležející pozemky s ohradními zdmi.