kostel Zvěstování Panny Marie s terasou

Kostel se nachází v severovýchodní části města, ve svahu počínajícího pohoří Nízkého Jeseníku, v sousedství Státního hradu Šternberk. Kostel ze severní strany přiléhá ke komplexu bývalého kláštera augustiniánů. Bohatě architektonicky ztvárněno je monumentální západní průčelí s dvojicí věží a předsazeným rizalitem, k němuž ústí široké schodiště z prostoru náměstí. Na výzdobě chrámu se podíleli přední umělci té doby na Moravě (F. A. Grimm, J. V. Thalherr - architektura,J. M. Scherhhauf – sochy na západním průčelí, O. Schweigl – oltáře, kazatelna, J. V. Prchal- štuková výzdoba epitafů zakladatelů v severní kapli, F. A. Sebastini – malby kleneb a stěn, J. Winterhalder – oltářní obrazy).