kostnice

Kostnice situovaná na JV straně kostela sv. Bartoloměje, je přisazena k původní hlavní hradební zdi. Centrální stavba čtvercového půdorysu se čtyřmi nižšími půlkruhovými apsidami je zaklenuta plackovou klenbou s lucernou. Stavba vrcholí jehlancovou vížkou. Fasády jsou hladce omítané, střechu kryjí prejzy.