kovárna

Objekt se skládá ze dvou základních stavebních části, které jsou propojeny : z vlastní kovářské dílny, nad kterou je větší místnost a dvě komůrky a z mladší obytné části, kde je světnice, světnička, síň a černá kuchyně. Starší část je pravděpodobně z poloviny 18. století a tvoří ji přízemní dílna obestavěná kamenným zdivem a roubené patro se zmíněnými prostorami a s pavlačí, která částečně kryla vchod před dílnou. na jižní straně je svisle bedněný štít pod okosenou polovalbou a je přizdoben okřídlím s malovaným ornamentem. Nad štítem pod polovalbou bývalo záklopové prkno, ozdobené červeným rámečkem, nápisem a datováním, které se nepodařilo pro nepatrné zbytky rozluštit. Roubené patro je bíle spárované. Dílna je vybavená původním nářadím, výhní a měchem. Osvětlují ji dvě okénka. přístup ze silnice svlakovými dveřmi, obitými šikmými prkny s kováním. Mladší část byla postavena v letech 1830 - 1840 a vyznačuje se zlidovělým klasicistním štítem s pilastry a lizénami, šambránami okolo oken /dvě v průčelí a dvě ve štítě). Štít je přizdoben výklenkem. kde bývala lidová plastika. Štít je od průčelí oddělen členitou římsou, krytou bobrovkami. Sedlové střechy jsou dnes pokryty eternitem, původně šindelem. ( popis L. Štěpán 1988)