Kramářova vila

K areálu vily, situované v dominantní poloze, patří zahrada a dvojice provozních budov utvářejících čestný dvůr. Vila je patrová o třech traktech, kryje ji mansardová střecha. Severní fasáda je pětiosá s přízemním podjezdem vystupujícím ze středního úseku. Průčelí obrácené k Praze má sedm os s trojosým polygonálním rizalitem uprostřed, na jehož střední ose se nachází balkón s dekorativní mříží. Na mříži je nápis "PRAVDOU TŘEBA PROTI VŠEM!" Okna v prvním patře rizalitu jsou vysoká s půlkruhovým zakončením, ostatní pravoúhlá. Na tomto průčelí mají v suprafenestrách reliéfy květinových košů, v rizalitech potom reliéf českého lva a ruského medvěda a nad vstupem na balkón trojstěžník na vlnách. Rizalit je krytý mansardovou polokopulí. Východní průčelí má pět os a nízkou terasu, západní je také pětiosé a v jeho středu se nachází rizalit o třech osách. Centrálním prostorem interiéru je schodišťová hala s osovým schodištěm. Součástí vybavení je mimo jiné jídelna, osmiboká knihovna a zimní zahrada. Přístupová cesta vede od severu přes bránu lemovanou dvěma přízemními stavbami, které mají směrem k vile nízký polygonální pavilon a na čelních stěnách oblé rizality.