Krausovy boudy

Jedna z největších krkonošských staveb té doby sestává ze tří objektů. Všechny jsou tvarované do podoby trojúhelníkových hmot se sedlovými střechami – dva objekty jsou 10 – 13 podlažní, kolmo situovaná část je čtyřpodlažní. Všechny hmoty jsou propojeny v přízemí, v němž je umístěna vstupní část s recepcí a velkou halou, veřejně přístupná restaurace, jídelny ubytovacích hostů, kuchyňské a skladovací provozy a bazén. Z půdorysu kolmo vystupují dva nestejně vysoké ubytovací bloky, které jsou vodorovně členěny subtilně pojatými lodžiemi, schodišťové části jsou umístěné v centrální části štítů a jsou v nich osazena okna posunutá vždy o polovinu podlaží. Nižší blok, ve kterém je umístěna veřejně přístupná restaurace, má štít řešený asymetricky – v pravé části se nahází po celé výšce pruh obložený kamenem, na němž je osazena kovová plastika. Štít je dělen svisle umístěnými prvky. Přízemní část střechy je otevřená, odkryté dolní části nosných kovových vazníků tvoří zajímavý prostor, pod nímž je umístěno venkovní sezení restaurace. Originálním způsobem je řešen způsob odtoku dešťových vod z vysokých střech; vedle hlavního schodišťového vstupu do hotelové části jsou vytvořeny zapuštěné kanály vyložené místními kameny, takzvanými „labáky“, do nichž ústí plochy střech. Ve střechách jsou osazeny zvalbené vikýře. Vnější fasády objektu byly v posledních letech zcela přeřešeny – objekt byl opatřen nátěry v pastelových odstínech, balkony jsou v bílé barvě. Také interiéry byly změněny na základě požadavků dnešní doby bez ohledu na původní řešení. Autenticky byl zachován pouze retro bar.