kříž

Kamenný kříž se nachází v dolní části obce Bozkov, při komunikaci směrem k Jesennému. Kamenný kříž, nesoucí korpus Krista, je osazen na mohutném hranolovém soklu s jednoduchou tesanou kartuší v čelní části. Hranolový podstavec je v dolní části po stranách ukončený volutovými křídly mezi něž je vložena stylizovaná tesaná mušle. Zakončen je stupňovitou profilovanou římsou. Masivní tlapatý kříž má na horním úseku vertikálního břevna obvyklou titulaturu INRI. Hlava Krista s trnovou korunou je skloněna k pravému rameni, bederní zástěrka bohatě řasena. V současné době je kříž opatřen novou polychromií, která vychází ze zbytků původní. Podstavec je opatřen malovaným nápisem: „Žízní-li kdož pojď ke mně a napij se z pramene živého“. Kříž je zhotoven z šedého pískovce.