kříž

Pískovcový kříž je osazen v jižní části osady Vrát, místní části obce Koberovy, před domem č.p. 14, při cestě do Železného Brodu. Na pískovcovém stupni spočívá obdélný sokl, který je zakončen profilovanou římsou, na níž stojí mohutný pískovcový dřík s reliéfem P. Marie. Na zadní straně dříku jsou napsané tyto údaje: "Kříž postaven - L.P. 1857 - Opraven 1907 - a …1975". Na obdélném soklu je na třech stranách (mimo zadní) zrcadlo, v přední části s nápisem: "Ku cti Boží." Pískovcový dřík je vpředu zdoben reliéfním mělkým výklenkem, který ve své spodní části tvoří podstavec ve tvaru mušle, na němž stojí socha Bolestné P.Marie. Výklenek je zdobně orámován - stylizovaným rokajlem v horní - a v dolní části ještě doplněn volutami. P. Marie zde stojí se sepjatýma rukama, oblečená do růžových šatů a modrého pláště, s hrudí probodnutou mečem. V obličeji je zachycen trpící výraz. Dřík je zakončen profilovanou horní římsou, vpředu uprostřed vzedmutou do dvou volut, nad nimiž je lebka s hnáty a pod nimi dvojitá mušle. Na něj kónicky navazuje pískovcový kříž s korpusem Krista, který má jetelovitě zakončená ramena a v dolní části kovanou konzolu na věčné světlo. Kristus má plnovous, dlouhé vlasy a trnovou korunou. Nad hlavou Krista na svislém kratším břevně je umístěna tabulka s nápisem INRI. Tělo Krista s výraznou muskulaturou má vychýlenou hlavou k pravému rameni. Na těle je bohatě nařasená bederní rouška upevněná kolem boků provazem. Další cíp roušky splývá po levé straně dolů v bohatě nařasených záhybech. Ruce i chodidla jsou proťaty hřeby. Celé tělo je polychromované. Rozměry: v. soklu 66cm (se stupněm), v. dříku 150cm (s profil.římsou), v. kříže 144 cm, celková v. 360 cm.