kříž

Kámen s reliéfem kříže je nově osazen z velký kamenných kvádrů do zdi u silnice z Malé Skály na Turnov. Hrubě tesaný, dva metry vysoký pískovcový balvan, trojúhelníkově zakončený, zapuštěný do břehu po levé straně silnice, uprostřed balvanu je reliéfní kříž s korpusem Ježíše Krista (v horní části byl obklopen dnes již nečitelným textem: Anno 1754 Muoj Neslaczi gezissi F.Z). Kristus má plnovous, dlouhé vlasy a trnovou korunu. Nad jeho hlavou na svislém kratším břevně je umístěna tabulka dnes bez nápisu. Tělo Krista s výraznou muskulaturou má vychýlenou hlavou k pravému rameni. Na těle je bohatě nařasená bederní rouška upevněná kolem boků, levá část roušky splývá po levé straně dolů v bohatě nařasených záhybech. Ruce i chodidla jsou proťata hřeby. Po jeho stranách byly dle původní karty - neveliké reliéfy světic v mělkých rovněž trojúhelníkovitě zakončených výklencích. Při krajích balvanu pak byly tyto nápisy: Pane vikaupils mne. Děkuji ti za přehořké Umučení tvé. Zřízeno 1754. Obnoveno 1835 z nákladu souseda Obce Křížecké W.W. Dnes nic z toho na kameni není. Ve spodní části je pod křížem v reliéfu provedeno několik balvanů a lebka.