kříž

Kříž stojí v severní části obce Malá Skála, na západní straně místní komunikace. Původně litinový kříž na kamenném podstavci. Na dvou prostých ustupujících kamenných stupních je kvadratický sokl, na němž spočívá hranolovitý, vzhůru nepatrně se zužující dřík s reliéfy. V dolní části rozšířen dvojicí volut, mezi nimiž je zavěšen dekorativní feston, následuje nástavec s vegetabilním dekorem, na němž je postavena dvojice půlkulatých sloupků s akantovými hlavicemi (sloupky na patkách s květinovým dekorem, kolem sloupků se vine ratolest). Nad hlavicemi sloupků tvoří překlad dvojice akantových listů. Pod nimi baldachýn s korunkou, který tvoří splývající drapérie. Pod ním reliéf Panny Marie Bolestné, oblečené do modrého pláště, s hrudí probodnutou mečem. V obličeji je zachycen trpící výraz. Dřík je zakončen profilovanou horní římsou, vpředu uprostřed vzedmutou do dvou volut, mezi nimiž je hrozen vína s akantovým listem. (Horní římsa také s dekorem vinné révy). Na římse byly po obou stranách dvě drobné sošky andílků (odcizeny). Na ně kónicky navazoval podstavec pro litinový kříž (podstavec rozbit stejně jako kříž). Na reliéfu na čelní straně Panny Marie Bolestné (zbytky původní polychromie a zlacení), na dříku v mělkých nikách reliéfy. Zleva sv. Jan Nepomucký, vpravo sv. Kateřina. Na patce podstavce nápis: Maria, Matko Božj přimlauweg se za nás u Gežjsse syna sweho nyny i w hodinu smrti nassi amen. Na zadní straně nápis: Postavili ke cti a chvwale Božj Jan Dolansky Wranove.... 1844.