kříž

Na dvou přízemních stupních je umístěn hranolový sokl, ukončený jednoduchou odstupňovanou římsou, na který navazuje masivní dřík z načervenalého pískovce se dvěma vegetativními akroteriemi na spodním okraji, mezi nimiž obdélný rámeček s květinovým reliéfem. Na čelní straně dříku v geometricky orámované nice reliéf Panny Marie Bolestné, z horních nároží dříku visí liliovité snítky. V bočních nikách reliéfy sv. Kateřiny (vpravo) a sv. Václava (vlevo). Vrcholovou hlavici tvoří dvě vybíhající spojené voluty, mezi nimiž je zavěšen hrozen a list vinné révy. Nároží v místech akroterií dekorují dvě okřídlené andělské hlavičky. Z hlavice vyrůstá torzo nástavce, do nějž byl zapuštěn kovový kříž. V rámečku na čelní straně soklu erodovaný minuskulní nápis (v. p. 3 cm): Křiž gest spasenj naše ! / Postawen nákladem / Wáclawa Wlčka / sedláka z Klokoče. / léta Páně 1847.