kříž

Kamenný kříž stojí severně od centra Lestkova v lokalitě U Kříže při hlavní silnici Turnov - Lomnice nad Popelkou, proti odbočce ke Kozákovu a Semilům. Na přízemním betonovém stupni je umístěn hranolový sokl o čtvercovém půdorysu s rytým rámečkem s vykrajovanými rohy na čelní straně, do nichž je vtesán letopočet 1793 (v. p. 7,5 cm). Spodní okraj vysokého dříku se rozšiřuje ve volutová křídla spojená reliéfem koruny. Čelní stranu dříku vyplňuje mělká nika s reliéfem Panny Marie Bolestné v zavinuté roušce a v šatu s bohatou drapérií. Vrcholek dříku kryje mohutná volutová hlavice s mušlovitým ornamentem a basreliéfem lebky se zkříženými hnáty. Vrcholový kříž s korpusem Krista s rozšířenou patou s oválnou kartuší a trojlaločnými rameny. Hlava Krista skloněna k pravému rameni. Na horním rameni christogram I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaeorum). Pískovec s červeným odstínem., v. cca 500 cm.