kříž

Jednoduchý plechový krucifix s tělěm Krista a polychromií. Krucifix osazen na odstupňovaném pískovcovém podstavci tvořeném dvěma stupni, patkou s nápisem v kartuši: NÁKLADEM MANŽELŮW/IGNACE A MONYKY/GROSSMANN W GILEMNICY/ROKU 1834 Dřík ukončen rozeklanou profilovanou římsou se symetricky umístěnými volutami a rokajem. Ve spodní části čelní stěny je uprostřed mezi volutami mušle, v horní části mezi do obdélníku stylizovanými volutami čtyři střapce. Uprostřed v kartuši nápis: GEŽÍSSI/TWAU SMRTÍ/UZDRAVENA/GEST/DUSSE NASSE!