kříž

Kříž je postaven na základně tvořené třemi pravoúhlými stupni, čelní stranou je otočen k jihovýchodu. Základna nese dvoustupňový hranolový podstavec, jehož stupně jsou zakončeny směrem vzhůru se zužující profilovanou římsou. Na podstavci je umístěn hranolový sokl, na přední straně opatřený obdélnou vpadlou výplní, završený s výjimkou zadní strany vyloženou profilovanou římsou s prostřední hladkou částí. Na menší profilované základně spočívá dvoustupňová pata vlastního kříže. Masivní ramena prostého kříže mají okosené hrany. Prostranství před křížem je dlážděno cihlami.