křížová cesta

Křížová cesta se nachází na severozápadním okraji Křížového vrchu, jedné z vrcholových partií Adršpašských skal. Jednotlivá zastavení jsou provedena jako litinové reliéfy, zasazené přímo v jednotlivých pískovcových skalních blocích. Různě tvarované niky ve skalách (nika ve tvaru Ukřižovaného) svědčí o tom, že se na tomto místě křížová cesta nacházela ještě před vznikem této – litinové z konce 19. století. Desky s jednotlivými zastaveními jsou o rozměru 54x62 cm. Každá nika s deskou s příslušným zastavením je orámována rytými obloučky, původně obarvenými červenou barvou, nahoře vystupuje maltézský kříž, tabulka s číslem zastavení (st. I. – XIV.). Cesta končí na plošině cca 3,5 x 3,5 metru s panoramatickým výhledem. Uprostřed této plošiny stálo dřevěné Ukřižování (otočené směrem do kraje, zbyla jen kvadratická prohlubeň základu) – nyní je vedle ní bohatě zdobený podstavec s litinovým křížem.