křížová cesta

Kamenné kapličky, původně v počtu 14 ks drobných pískovcových objektů, zobrazovaly cyklus Kristovy cesty s křížem na Kalvárii, v náboženské terminologii představují stěžejní události Kristových pašijí. Kapličky jsou rozmístěny okolo kaple Nejsvětější Trojice u průjezdní komunikace po pravé straně ve směru Kunčice nad Labem - Prosečné. Drobné pískovcové objekty identického tvaru i rozměrů, základem je kvádrový sokl o rozměru 50 x 32 x 51 cm výšky, který je ukončený odstupněným výžlabkem. Na sokl je postaven nízký kvádrový podstavec, v průčelí s rytým zrcadlem se sraženými rohy. Podstavec je ukončen přesahující oblounovou římsou, na které je usazen kaplicový nástavec, ve spodní části s volutovými křídly. Nástavec je krytý sedlovou stříškou s odstupněnými širokými římsami na čelní straně. Uprostřed kaplice je vysekána nika zakončená segmentovým obloukem, rozměr niky je 31 x 23 cm, hloubky 7 cm. Uvnitř niky bylo dříve pravděpodobně umístěno malířské vyobrazení s výjevem Kristova odsouzení a smrti. Sedlová stříška u některých kapliček se zbytky vrcholového železného křížku. Materiálem kamenných kapliček červený pískovec, celková velikost je 145 cm.