křížová cesta

Soubor zastavení křížové cesty nacházející se na severním svahu hory Tábora začíná výklenkovou kaplí se sousoším zobrazujícím novozákonní výjev Ježíše Krista uzdravujícího ochrnutého, pokračuje třinácti menšími výklenkovými kapličkami, které znázorňují jednotlivá zastavení a končí kaplí Božího hrobu. Křížová cesta byla vystavěna při staré poutní cestě na horu Tábor na konci 19. století. Kaple se sousoším Ježíše Krista je situována nad studánkou Křížovkou přibližně uprostřed svahu. Jednotlivá zastavení, která stojí po pravé straně cesty vedoucí na vrchol hory jsou od sebe vzdálena cca 50 – 100 metrů. Každé zastavení je ve výklenkové nice ozdobeno litinovým reliéfem zobrazujícím výjevy křížové cesty jako poslední cesty Ježíše od soudu v Pilátově domě až k ukřižování na Kalvárii. Reliéfy byly ulity v železárnách v Blansku, na jejichnávrhu se údajně podílel Stanislav Sucharda a vytvořil je Antonín Sucharda. Výstavbu kaplí provedl lomnický stavitel Jan Šroubek. Křížovou cestu uzavírá Boží hrob situovaný na vrcholu hory, cca 100 metrů severovýchodně od kostela Proměnění Páně. 1. výklenková kaple nad studánkou Křížovkou 2. - 14. I. - XIII. zastavení křížové cesty 15. kaple Božího hrobu