křížová cesta

Křížová cesta v Království u Šluknova se nachází na svahu pod vrcholem kopce, zvaného místními lidmi Křížový vrch, severně od obce Království. Byla vybudována za pátera Václava Karla v roce 1859, tři roky po velkolepých oslavách 100. výročí dokončení křížové cesty v nedalekém Šluknově. Její autoři ji zbudovali po vzoru šluknovské křížové cesty. Má charakter pašijové cesty a příběh Ježíšova utrpení vypráví již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě. Kromě 14 jednotlivých zastavení (vyskytuje se zde poměrně neobvyklé 15. zastavení s vyobrazením kalichu a hostie, symbolizující Zmrtvýchvstání a věčný život Ježíše Krista) byla vybudována kaple Žaláře Krista, kaple Bičování Krista, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, grotta sv. Petra a sv. Máří Magdalény a Getsemanská zahrada. Křížová cesta začíná na rozcestí u odbočky ke Křížovému vrchu zastavením s námětem „Poslední večeře Páně“. Bylo zasazeno mezi dvě mohutné lípy, z nichž jedna je již skácena. Jednotlivá zastavení (13 ks) ve tvaru výklenkových kaplí zakončenými trojúhelníkovým štítem jsou zhotovena z dioritu (výška kaplí se pohybuje mezi 2,1 až 2,9 m). Byla rozmístěna v pravidelných vzdálenostech od sebe po obvodu mírně svažitého návrší za kaplí Žaláře Krista. Před každým zastavením je na mělko osazené kamenné klekátko. Původně vyplňovaly výklenky dřevěné řezané reliéfy od řezbáře Josefa Maie ze Šluknova. Jednotlivá zastavení křížové cesty ve tvaru výklenkových kaplí zakončenátrojúhelníkovým štítem se skládají ze 4 části: hranolový sokl odsazený převodkou, vlastní obdélná výklenková kaple, trojúhelníkový štít, dřevěné reliéfy (zapsány jako movitá kulturní památka pod rej.č. 105496) s námětem Pašijového cyklu 14 ks (dřevěný reliéf s námětem Poslední večeře Páně, 1. zastavení: Ježíš před Pilátem, 2. zastavení: Ježíš přijímá kříž, 3. zastavení: Ježíš padá před tíhou kříže poprvé, 4. zastavení: Ježíš potkává svou matku, 5. zastavení: Šimon pomáhá nést Ježíšovi kříž, 6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku, 7. zastavení: Ježíš padá pod tíhou kříže podruhé, 8. zastavení: Plačící ženy Jeruzalémské, 9. zastavení: Ježíš padá pod tíhou kříže potřetí, 10. zastavení: Ježíš je svlečen ze šatů, 11. zastavení: Ježíš přibíjen na kříž, 13. zastavení: Snímání z kříže, 15. zastavení: Ježíšovo Zmrtvýchvstání).