krucifix

Skulptura je zhotovená z místního pískovce. Na základně z pískovcových desek je osazen 60 cm vysoký kvádrový podstavec s mírně konvexní čelní stěnou. Podstavec je bez ozdob, nahoře s jednoduchou vyžlabenou římsičkou. Na něm spočívá 125 cm vysoký piliř, který je v rozích nahoře i dole zdoben volutami. U paty pilíře mezi volutami je v reliéfu jednoduchý květový motiv, nahoře pod římsou reliéf mušle. V ploše čelní stěny pilíře je v jednoduché kartuši vytesán majuskulní nápis TENTO KŘZÍŠS / GE KE CTI ASLÁ / WIE BOŽI ANTO / NINA CZAPKA / f 1780. Podstavec je završen širokou profilovanou římsou o rozměrech 25 x 90 x 38 cm, v jejíž středu je v přední části zavěšena plechová lampa na svíčku. Na římse je na kónickém 40 cm vysokém plintu posazeno samotné Ukřižování. Kříž má jetelové zakončení, po celém jeho obvodu probíhá hladký pásek opracovaný jemněji než plocha kříže. Nad hlavou Ukřižovaného je na stylizovaném rozvinutém svitku nápis „INRI“. Postava Ukřižovaného je 80 cm vysoká, propracovaná v kvalitním lidovém pojetí s bolestným výrazem ve tváři. Zadní část skulptury je zcela hladká, bez výzdoby a nápisů. Rozměry : podstavec : 185 x 77 x 42 cm krucifix : 190 cm