krucifix

V centru obce Kotojedy umístěnný kříž na čtvercové základně ustupujícího podstavce ukončeného římsou. Nad ní se zvedá profilací osmioboký dřík, zdoben v nárožích stylizovanými gotickými architektonickými články vycházející z pojetí architektury tabernáklu, ukončeného prolamovanou římsou v podobě stříšek ve vrcholu každého pole dříku. Odstupňovaný osmiboký plintus je zdoben žlábkováním, v čele s umístěným reliéfem kalicha s hostií, ukončeného římsou. V nejvyšší části architektura přechází ve vlastní těleso kříže na nízkém osmibokém soklu s vloženou zalamovanou římsou. Rovnoramenná ramena kříže s pravoúhlým zakončením ramen jsou ve vrcholu doplněna reliéfně ztvárněnou páskou s nápisem I.N.R.I. Korpus Krista je výrazněji prověšen s hlavou podklesnutou k pravému rameni, bederní rouška bez výrazného zhybnění obemyká tělo a váže se v uzel se závěsem na levém boku. Na zadní straně dříku jsou umístěny nápisy ve znění “TY JENŽ CESTOU ..... KRÁČÍŠ/ HOŘKOU SLZU LÍCE SMÁČÍŠ/ NENAŘÍKEJ NA SVÝCH BŘEMEN TÍŽ/ TĚŽŠÍ NEŽLI TVUJ BYL MUJ KDYS/ KŘÍŽ/ NA ÚMYSL MANŽELU/ JOSEFA /A/FRANCISKY/HUBÍKOVÝCH/ Z TRÁVNÍKA/ L.P. 1882” rozměry: sokl cca 1,80.1,80m, výška cca 3 - 3,5m materiál: kámen - pískovec Na čtvercové základně o rozměrech 180 x 180 cm čtyřboký odstupňovaný sokl zakončený profilovanou římsou. V horní partii zdoben na každé straně trojicí vpadlých čtyřlistů. Na něm osmiboký dřík, členěný stylizovanými architektoniclými články a ukončený prolamovanou stříškou kopírující jednotlivá pole dříku, pod ní na všech stranách vpadlé reliéfy jetelových křížů. Na přední straně nápis: Ty jenž cestou mimo kráčíš,/ hořkou slzou líce smáčíš/ nenaříkej na svých břemen tíž./ Težší nežli tvůj byl Můj kdys/ kříž. Na zadní straně nápis: Na úmysl/ manželů/ Josefa/ a/ Františky/ Hubíkových/ z Trávníka/ L. P. 1882. Na dříku odstupňovaný osmiboký plintus zdobený žlábkováním, na čelní straně reliéf kalicha s hostiemi, ukončen římsou, na kterou nasedá vlastní kříž s rozšířenou patkou a rameny rovně ukončenými. Kristus s hlavou skloněnou k pravému rameni má bederní roušku uvázanou na levém boku. Nad hlavou nápisová deska INRI. Materiál: pískovec Rozměry: sokl - 108 x 115 x 115 cm