krucifix

Na kamenném stupni je umístěn dvoustupňový podstavec ( o rozměrech 110 x90 cm, výška 77cm - spodní díl podstavce; 100x 80 cm, výška 160 cm - horní díl podstavce). Spodní díl je ukončen profilovanou římsou, jinak je hladký. Horní část podstavce obdélného půdorysu je zakončena profilovanou římsou s obloukovitým vydutím středu čelní strany. Po stranách má stojaté, dolů stočené voluty. Na čelní starně dříku je mělká kartuše a na ní rozvilinový medailon s reliéfem sv. Floriána v tradičním oděvu s atributy ( v levé ruce praporec, v pravé vědro, kterým hasí hořící dům, postava 42 cm vysoká). Pod medailonem nápis: “Obnoveno Léta Páně 1882”. Na zadní straně soklu je datum vzniku kříže 1782 a datum obnovy 1934. Na nízkém soklíku s rostlinným motivem na čelní starně je vztyčen kamenný kříž s ukřižovaným ( v. 150 cm) . Spodek kříže tvoří stáčené voluty, uprostřed rozvilina a mušle. Ramena kříže jsou trojlistá lemovaná hladkou stuhou. Nad hlavou Krista rozvinutý svitek s nápisem INRI. Vlastní figura Krista je oproti kříži drobná, ne větší než 30 cm. Materiál: pískovec (popis L. Nováková)