krucifix kamenný

Kamenný krucifix se nachází v Husově ulici, umístěný v květinovém pásu souběžně s komunikací před objektem čp. 147, průčelím orientován k západní straně. Na kvádrovém soklu s příložkou o celkovém rozměru 95 x 55 x 58 cm výšky s ústupkovou římsou v horní části je posazen podstavec o výšce 128 cm, ve spodní části rozšířený a zdobený na příložce esovitým pletencem, v horní části ukončen zvlněnou přesahující římsou. Podstavec včetně příložky s vytesanými závěsnými vavřínovými festony, které přecházejí do těla podstavce, a věncem, pod ním planoucí srdce, představující lásku, život a duchovní život člověka. Okolo reliéfu planoucího srdce po obvodu se nacházejí oblaky s paprsčitou svatozáří. Nad festonovými závěsy a ve věnci jsou vytesány malé rozety s květinovým motivem, pod římsou oblá dvojitá páska se zavíjenými křidélky. Římsa přechází do pilíře (plintu) o výšce 110 cm. Kříž má kalichovitě zakončená ramena, jeho výška je 140 cm. Na kříži zavěšeno tělo mrtvého Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni, trnovou korunou, ruce a překřížené nohy světce prokláty hřeby, po bocích Krista do stran rozevlátá bederní rouška. Po obvodu kříže vyryta drážka, ve svislém břevnu nad hlavou Krista dvojitá nápisová páska, titulus IN/RI, v podnoží Krista svazek květin. Vzadu na podstavci vyryt čtyřřádkový nápis (výška písmen 10/3 cm): Tento křiž gest wizdwiženy / pro čest a chvalu Boži Na / kladem Pana Josefa Hotmara / leta Panie dne 1812 dne 12 Octobra /. Materiál světlý pískovec. Celková výška kamenného kříže 440 cm.