krucifix na podstavě

Kamenný pilíř s výjevem ukřižovaného Krista je situován na okraji města Jičín, v lokalitě „Na Vrchách“. Památka se nachází v zarostlé travní vegetaci na vyvýšenině v polích, u dřívější poutní cesty z Jičína ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Ostružně. Kamenná základová soklová deska s vyrytou datací: A (nno) 1749, částečně zapuštěná v zemi, o rozměru 70 x 60 x 50 cm výšky, po obvodu s oblým zakončením. Sokl vynáší hranolový podstavec (54 x 44 x 95 cm výšky), na čelní (jižní straně) v oválu, který má rozměr 44 x 35 cm, zdobeném po vnější straně rokajemi, je v ploše vytesaný reliéf s vyobrazením Krista klesajícího pod křížem. Levá strana podstavce v reliéfně ztvárněném zrcadle s majuskulním textem: VYSTAVE / NA OD / JOZ. PRO / KOPA / 1749 /, vpravo v obdobném zrcadle text: OBNOVE / NA OD FRA PRO / KOPA / 1849 /. Římsa podstavce přesahující, profilovaná, uprostřed mírně zvlněná o rozměru 60 x 80 x 22 cm tloušťky, s kónickým klenákem. Na soklíku, plintě, o tloušťce 15 cm je na železném trnu vztyčen krucifix o výšce 140 cm, v podnoží na čelní straně objímající klečící postava Marie Magdaleny. Krucifix v pozadí s oblaky, na kterých se jakoby vznáší tělo Krista, na oblacích ztvárněny andílčí okřídlené hlavičky. Materiálem památky šedavý pískovec, celková výška památky 330 cm.