krucifix na podstavě

Podstavec se sochou Ukřižování se nachází uprostřed osady, na návsi u kamenné zvonice poblíž místní komunikace mezi stromy. Na kamenné základně s předsazeným stupněm o rozměru 73 x 105 cm vyrovnávající mírně svažitý terén je usazen kvádrový sokl o rozměru 52 x 55 x 46 cm výšky, na čelní straně rytá pasparta s obloukovitě sraženými nárožími, rytým textem (z pozdější doby, novější) a vročením v horních rozích: 17/80. Znění textu: Kristus trpěl za nás, vám pozůstaviv příklad, abyste / následovali šlépěj jeho /. Ryté pasparty na soklu jsou také na bočních stranách. Oblounovou převodkou přechází sokl do štíhlého dříku o výšce 110 cm, který je ve spodní části po stranách mírně rozšířen a zdoben tesanými reliéfy v nikách o rozměru 57 x 25 cm, v čelním pohledu reliéf sv. Vendelína, po levé straně P. Marie Bolestné, vpravo sv. Františka. Na podstavci vzadu text: Obnoveno nákladem / čestných občanů / Štidelských r. 1872 , text je uveden v obdélném rámu o rozměru 41 x 29 cm (z této doby pochází pravděpodobně i nápis na čelní straně soklu). Přesahující, ústupková, plochá římsa o tloušťce 40 cm s konkávním zakončením vytváří soklík pro poměrně masívní krucifix s jetelově zakončenými rameny. V podnoží korpusu mrtvého Krista ležící beránek s praporcem na knize, písmu svatém. Tělo Krista naturalisticky sochařsky propracováno, v lidovém disproporčním podání, hlava skloněna k pravému rameni, s bederní rouškou k levému boku a trnovou korunou na hlavě. Ve vrcholu svislého břevna nápisová deska IN / RI. Tělo kříže s rytou obvodovou linkou na čelní straně. Rozměr korpusu Krista 75 cm. Celková výška podstavce s krucifixem činí 425 cm. Materiálem světle červený pískovec.