krucifix na podstavě

Kamenný krucifix se nachází na návsi před čp. 2 v Kumburském Újezdě, orientovaný k východní straně. Na základové kamenné základně o rozměru 165 x 188 cm a vrchních sesazených stupních, spojených kramlemi, o rozměru 118 x 138 cm s vrchním oblým přesahem, je umístěn kvádrový sokl o rozměru 90 x 66 x 55 cm výšky, po bocích a na čelní straně zdobený rytou paspartou se sraženými rohy, v průčelí s pětiřádkovým textem: Tento Křiž gest wizdwizeni / s pomoci Boži … wsech Panv / Savsedv počestne Obce Owgezdecke / Ten cas… / Dne 30. Apríle 1812 /. Sokl je zakončen převodkou, která přechází na spodní tělo podstavce. Podstavec je kvádrový, ve spodní části s výraznými volutovými křídly zdobenými listy, uprostřed s palmetou. Pásková volutová křidélka po stranách čela podstavce přecházejí i na jeho vrchní část. Na přední straně dříku je v páskovém orámování mělká nika o rozměru 51 x 39 cm, ve které je vytesán reliéf s výjevem Bolestné P. Marie, figura je zobrazena v kontrapostu, s rukama sepjatýma před tělem, vlasy zahalenými rouškou a hlavou skloněnou k levému rameni. Světice je oděna do bohatě zřaseného šatu. Nad reliéfem s nikou závěsný baldachýn. Podstavec je ukončen masivní přesahující římsou, uprostřed mírně vzdutou, s volutovými křidélky uprostřed, pod nimi rokajový emblém se zbytky rytého textu. Římsa je přesahující, uprostřed s výžlabkem. Na římse je postaven kvádrový soklík, na kterém je vztyčen krucifix, zakončený liliově jetelovými rameny. Vrchní svislé břevno krucifixu s obdélnou páskou a rytým nápisem IN / RI/. Na kříži zavěšen poměrně drobný korpus mrtvého Krista s hlavou a trnovou korunou, skloněnou k pravému rameni. Zřasená bederní rouška drapérie u levého boku Krista, v jeho podnoží stočený had s lebkou a skříženými hnáty. Celková výška krucifixu činí 390 cm. Materiálem světlý pískovec.