krucifix na podstavě

Kamenný krucifix se nachází uprostřed obce, u komunikace, poblíž vzrostlé lípy. Na kamenné základně je usazen kvádrový sokl o rozměru 50 x 65 x 60 cm výšky, v kasulovém rámci na čelní straně rytý text: Pojtéž ke mně / všickni, kteří pracu / jete a obtíženi jste / a já vás odměním / a odpočinutí lehké dám. / Odstupněný dřík je zdoben plochými volutovými křídly po stranách, po obvodu ryté kasulové rámce. Na čelní straně podstavce je vytesán vysoký reliéf s vyobrazením Panny Marie Bolestné, světice je zobrazena v kontraposrtu, se sepjatýma rukama před tělem, oděna je ve splývavém šatu se zřasenou draperií, okolo hlavy okrouhlá paprsčitá svatozář, rozměr reliéfu je 98 x 35 cm. Odstupněná římsa dříku je segmentově zvlněná. Masivní kříž krucifixu s liliově zakončenými rameny, na kříži korpus Krista, s hlavou skloněnou k pravému rameni, nad hlavou paprsčitá svatozář, ve vrcholu kříže v nadhlaví nápisová páska INRI. Pod nohama Ježíše Krista lebka se skříženými hnáty. Celková výška krucifixu je 370 cm. Materiálem světlý pískovec.