krucifix na podstavě

Pilíř s kamenným krucifixem se nachází u průjezdní komunikace v obci, nedaleko budovy obecního úřadu. Na kamenné základně je usazen hranolový sokl, opatřený v ploše rytými rámci. Dřík krucifixu je odstupněný, hranolového tvaru, dole mírně rozšířený. Na čelní straně podstavce v mělké nice vytesán reliéf Panny Marie Bolestné, figura světice zobrazena v kontrapostu, oděna do bohatého zřaseného šatu , rukama sepjatýma před tělem. Podstavec po stranách zdoben kasulovými rámci, menší rytý rámec také pod reliéfem P. Marie Bolestné. Profilovaná, předstupující plochá římsa ukončuje podstavec, na které je na soklové konkávní plintě postaven krucifix. Dolní rameno kříže je odstupněné, horní ramena jsou liliově zakončena, ve vrcholu nápisová páska INRI. Korpus ukřižovaného Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni, trnovou korunou na hlavě a zřasenou bederní rouškou s cípem k pravému boku. Celková výška kamenného krucifixu je 360 cm, výška samotného krucifixu je 160 cm.