krucifix na podstavě v ohrazení

Socha je celkem čtyřdílná, zhotovená z pískovce. Na pískovcové desce stojí kvádrový podstavec s mírně předsazenou konvexní čelní stěnou, kónická konkávní římsa podstavce mírně ustupuje. Boční a zadní stěny hladké. Na podstavci stojí čtyřstěnný pilíř s mírně předsazenou konvexní čelní stěnou. Na konvexní stěně v paspartě s vykousnutými rohy je nápis zvýrazněný černou barvou. Boční i zadní stěna pilíře i podstavce jsou hladké. Pod římsou a u paty pilíře jsou voluty, voluty u paty jsou větší. Třetí díl tvoří profilovaná římsa pilíře vpředu vzedmutá vzhůru, v tympanonu pod vzedmutím je reliéf slunce. Římsa má profil: pásek, výžlabek, deska, pásek, obloun. Střední část římsy je kanelovaná stejným způsobem jako čelní stěna pilíře. Na římse spočívá kříž s Ukřižovaným, pod ním s reliéfem lebky se zkříženými hnáty. Hlava dříku a ramena mají jetelová zakončení, u paty kříže jsou jemné voluty. Čelní stěna kříže je mírně zahloubena, pemrlovaná, lemovaná páskem. Pilíř se sochou obíhá půdorysně čtvercový pískovcový plůtek bez vstupu. Zábradlí spočívá na podezdívce z pískovcových kvádrů. Nárožní pilířky oplocení mají přesazené patky a lehce profilované hlavice. Plochy zábradlí mezi pilířky vyplňují geometrické obrazce přikryté římsou se stejným profilem jako pilířky.