krucifix s ohrazením

Kamenný krucifix v ohrádce se nachází u průjezdní komunikace, mezi objekty čp. 8 a čp. 9 v Kacákově Lhotě. Na kamenné dvoustupňové základně o rozměru 112 x 190 x 20 cm (87 x 140 x 20 cm) je posazen kvádrový sokl o rozměru 55 x 95 x 62 cm výšky s přední příložkou, v zrcadle s vytesaným reliéfem malého ležícího Ježíška spícího na kříži, okolo reliéfu po obvodu na levé, horní a pravé straně vyryt versálkami text: GA SPIM ZDE / GAKO DIEDE AŠ STANU, / TAK POTRESTAM TI SŘICHI./ Nad Ježíškem bohatý závěsný baldachýn, ve spodní části reliéfu jsou zobrazeny Nástroje Kristova umučení (Arma Christi), a to z doby jeho Ukřižování. U hlavy Ježíška kopí, houba na tyči, ve spodní části trnová koruna, nápisová páska INRI, kladivo, kleště, u nohou 3 hřeby. Boky podstavce zdobeny rytými zrcadly. Obloun s převodkou soklu přechází do spodní části podstavce o výšce 95 cm, na přední straně s příložkou, v nice o rozměru 50 x 27 cm, s baldachýnem a královskou korunou vytesán reliéf Bolestné P. Marie. Světice je zobrazena v kontrapostu, s rukama sepjatýma před tělem a hlavou skloněnou k pravému rameni, oděna do splývaného dlouhého šatu s bohatou draperií. Okolo niky umístěny rokaje přecházející do svislých pásků. Podstavec završen přesahující zvlněnou římsou o tloušťce 65 cm, na okrajích s okřídlenými hlavičkami andílků, uprostřed s ležícím beránkem a kovovým praporcem, pod ním mušle. Boky podstavce s rytými zrcadly o rozměru 40 x 38 cm, s textem, vlevo: OTČE OD/PUST GIM,/ NEB NEWE DI/CO ČINI/ LU:23:K./, vpravo text: OTČE MUG/ WRUCE TWE/PORAUČIM/DUCHA/MEHO/LU:23:K/. Na římse umístěn segmentový soklík se vztyčeným krucifixem s liliově zakončenými rameny, na kříži zavěšeno tělo ukřižovaného Krista s hlavou skloněnou k pravé straně, bohatou bederní rouškou s cípem u pravého boku. V podnoží ukřižovaného Krista lebka se skříženými hnáty a hadem v tlamě s jablkem. Nad hlavou Ukřižovaného nápisová páska, titulus IN/RI. Plocha kříže v ploše na čelní straně kamenicky pojednána pemrlováním. Výška krucifixu 200 cm. Na zadní straně římsy vyrytý nápis: TENTO KŘIŽ GEST WIZWI/ŽEN S POMOCI BOŽI ZNAKLADU / OBCE LHOTECKE/. Anno 1823/. Materiálem světlý pískovec. Celková výška 470 cm. Okolo krucifixu kamenná ohrádka balustrády o rozměru 250 x 295 cm, v nárožích pilířky o výšce 70 cm, rozměru 20 x 20 cm, které jsou zakončeny segmentovými jehlanci s čučky.