kulturní dům Eden

Kulturní dům na Centrálním náměstí ve Vršovicích byl navržen jako dílčí část řešení celého prostoru. Součástí byly úpravy bezprostředního okolí, celý prostor byl upraven provizorně. Pavilon s plochou střechou člení prosklené plochy společenských prostor a tubusy schodišť. Hlavní nosnou konstrukcí je ocelový skelet - trámy po 160 cm, válcované I nosníky, na trámech košický vlnitý plech, beton. Obvodové stěny fasády z armovaných siporexových panelů. Arch řešení prosté odpovídající účelu stavby. Původní záměr autorů vytvořit obvodový plášt z betonu byl dodavatelem odmítnut. Proto porobeton s nástřikem.