Labský jez

Dnešní tzv. Starý labský jez se nachází u S okraje obce Obříství (jez spadá do katastru Kly) blízko areálu zámku čp. 1. V době fungování zajišťoval vzdutí vody v Labi pro zajištění plavebního provozu. Mostový sklopný jez se začal budovat současně s jezem mělnickým, ale dokončen byl o rok později (1912). Má dvě pole: širší bylo hrazeno stavidlovým uzávěrem se sklopnými slupicemi systému Ing. Swarzera, kratší mostovou konstrukcí systému Liebisch. Pohyblivé části jezu vyrobila firma Breitfeld, Daněk & Co. Stavba byla součástí regulace středního Labe. Zdymadlo se skládalo z jezové části a plavebního kanálu s komorou o rozměrech 73 x 11 m, která umožňovala plavbu lodím o nosnosti 600 - 800 tun. Svou funkci přestal plnit po modernizaci labské vodní cesty. V letech 1972 74 byl vybudován cca 400 m níže po proudu moderní sektorový jez. U starého jezu byly ponechány pilíře, konstrukce typu Swarzer byla demontována, pohyblivý most byl vyzdvižen. Předmětem památkové ochrany je labský jez a pozemky parc. st. p. 194, 195, 574, 577.