Lannova vila

Vila stojící v luxusní vilové části města na severním okraji pláně svažující se od Hradčan nad centrem Bubenče a zároveň při jedné z cest z Hradu do Královské obory. Vilu si nechal postavit Vojtěch Lanna mladší na pozemcích několika domů. (v těchto místech stál dvorec patrně už ve 13.st.). Pozemky byly srovnány a kolem vily vznikala zahrada. V meziválečném období sloužila diplomatickým účelům. Od roku 1948 je ve vlastnictví Akademie věd. Vila byla postavena na přelomu 60. a 70.let 19.století podle projektu Antonína Barvitia. Malířská výzdoba podle A.Menzela, H.Makarta a L.Rottmanna a J.Mánesa je dílem Viktora Barvitia. Vila stojí na půdorysu písmene „L“. Hlavní průčelí otočené do ulice je tříosé, se střední osou zvýrazněnou lodžií završenou trojúhelným tympanonem. Lodžie je nesena dvěma pilastry, v patře pilastr a ionský sloup nesou tympanon. Pozadí lodžie zdobí malba s putti. Hlavní portál je půlkrouhově ukončen s klenákem ve vrcholu, cvikly vyplňuje rostlinný reliéf. Nároží fasády jsou bosována, průčelí ukončuje předsazená římsa. Zahradní průčelí se otevírá v šířce tří os patrovým portikem neseným v přízemí dórskými, v patře ionskými sloupy a ukončeným trojúhelným tympanonem. Nad dveřmi do portiku jsou malované vlysy s putti symbolisujícími různá řemesla a umění. Portikus je zaklenutý zrcadlovou klenbou, kterou pokrývá neorenesancní dekorativní malba. Přízemí vily mělo representační charakter. Do centrální haly se vcházelo z dlouhého klenutého vestibulu. Z haly se vycházelo na zasklenou verandu, do přilehlého křídla a do velkého sálu - stěny a strop pokrývá novorenesanční výmalba. Na stěnách v malovaných rámech mytologické krajiny. Mezi nimi jemné malované arabesky. Strop pokrývá rovněž jemná arabesková malba. Na fabionovém stropu je široký pás s výmalbou. V obdobném duch je proveden i přilehlý menší sálek. V připojeném křídle vyniká sál – opatřený dřevěným táflováním a vloženými obrazy alpských krajinek. Do patra ve stylu druhého rokoka vede monumentální schodiště.