latinská škola

Jednopatrový dvojkřídlý dům ze smíšeného zdiva se do Kostelního náměstí obrací sedmiosou fasádou, členěnou horizontálně soklem s hrubozrnnou omítkou, kordonovou římsou a odstupněnou korunní římsou. Střecha sedlová, s nárožím. Krytina pálené tašky. V přízemí jsou v pravoúhlých pískovcových šambránách se čtyřmi profily a jednoduchým parapetem, osazena osmitabulková okna. Ve třetí okenní ose je osazen pravoúhlý pískovcový portál s odstupněným ostěním, ke kterému vedou dva schůdky. Nad všemi okny přízemí i nad portálem jsou jako supraporty osazeny obdélné desky s nízkým reliéfem latinských a řeckých nápisů. Nad deskami jsou krátké úseky říms. Okna prvního patra jsou zasazena hladce do stěny, jsou pravoúhlá, desetitabulková. Boční průčelí domu je tříosé, stejného členění jako předcházející, s okny v patře i přízemí hladce zasazenými do fasády. Obě průčelí jsou bez štítu. Na dvorní fasádě se projevuje nízký přístavek a jedno okno ve štítu domu.