latinská škola

Jednopatrový dvojkřídlý dům ze smíšeného zdiva se do Kostelního náměstí obrací sedmiosou fasádou, členěnou horizontálně soklem s hrubozrnnou omítkou, kordonovou římsou a odstupněnou korunní římsou. Barevnost fasády je špinavá krémová. V přízemí jsou v pravoúhlých pískovcových šambránách se čtyřmi profily a jednoduchým parapetem, osazena osmitabulková okna. Ve třetí okenní ose je osazen pravúhlý pískovcový portál s odstupněným ostěním, ke kterému vedou dva schůdky. Nad všemi okny přízemí i nad portálem jsou jako supraporty osazeny obdélné desky s nízkým reliéfem latinských a řeckých nápisů. Nad deskami jsou krátké úseky říms. Okna prvního patra jsou zasazena hladce do stěny, jsou pravoúhlá, desetitabulková. Boční průčelí domu je tříosé, stejného členění jako předcházející, s okny v patře i přízemí hladce zasazenými do fasády. Obě průčelí jsou bez štítu. Na dvorní fasádě se projevuje nízký přístavek a jedno okno ve štítu domu. INTERIÉR: V pravé části domu je rozlehlý mázhauz s valenou klenbou s výečemi, která je pokryta složitou hřebínkovou sítí, sbíhající se do malých štukových svorníčků, řazených za sebou ve vrcholu klenby. Konzoly jsou obdélné, s reliéfními mravoučnými nápisy, polychromované. Na jedné z nich datace 1566. Do patra domu se vstupuje po klasicistním schodišti, klenutém segmentem, neseném v přízemí i patře pískovcovým pilířem s římsovou hlavicí. Pod schodištěm vstup do sklepních prostor - valeně klenutá omítaná místnost. V patře vpravo od schodiště zaslepený jednoduchý pískovcový barokní portálek se zbytky kování na dvířka (patrně topný otvor pro kamna ve vedlejší místnosti). Vedle schodiště vstup do krovu - původní kované dveře. Místnosti v patře obloženy sololitem, se stropním i podhledy, plochostropé, s podlahou krytou linoleem, upraveny v minulých desetiletích na kanceláře. V přízemí je v zadní části domu osazeno zaslepené okenní ostění (původně do dvora). V zadní části za mázhauzem pískovcový pravoúhlý portál s jednoduchým ostěním. Krov vaznicové konstrukce. Střecha sedlová, s nárožím. Krytina pálené tašky.