lávka U rechlí

Dřevěná krytá lávka „U rechlí“ je postavena v českokrumlovském předměstí Nové Spolí a překračuje řeku Vltavu v její levotočivé zákrutě. Lávka, délky 110 m, šířky 2,70 m a výšky 4,10 m je vystavěna v půdorysném tvaru L, kryta je valbovou šindelovou střechou. Dřevěná nosná konstrukce, zpevněná železnými nosníky, je vynesena čtyřmi středními a dvěma krajními pilíři, vyzděnými z kamenných tesaných režných kvádrů větších výšek. Krajní pilíře jsou pravděpodobně pozdějšího data, vyzděna jiným způsobem z rozdílného materiálu. Na pravobřežním pilíři osazena litinová tabulka s nápisem „Reko Povodí Vltavy 1982“. Všechny pilíře jsou šikmé, se zaoblenými hranami, pouze u pravého pilíře je ponechána ostrá špic. Pilíře vrcholí předloženou kamennou římsou. Vynášejí lávku, jejíž dřevěné podélné nosné trámy byly při rekonstrukci v letech 1986-1987 nahrazeny krajními železnými nosníky tvaru I č. 50, mezi sebou diagonálně zavětrované. Konstrukce dřevěné podlahy se skládá u příčných fošen, uložených na železných nosnících, přes které je položeno 6 ks podélných podlahových prken. V nástupní rampě na most na pravém břehu je nosná konstrukce rozdílná, železné I profily mají výšku pouze 30 cm a jsou zavětrované jak diagonálně, tak příčně, přes nosníky jsou jako nosná část podlahy položeny dřevěné hranole profilu 9,5 x 10 cm. Nástup na krytou lávku je ve svém středu podchycen ještě betonovým pilířkem s ele.kapličkou. Na levé straně mostu v zalomení (blíže městu) je konstrukce rozšířena zvětšením hmoty a též kryta střechou. Prkenná podlaha v dolní části tohoto zalomení je vystřídána dlažbou z kamenných kostek. V této části jsou viditelné jednotlivé stavební etapy tohoto nástupního prostoru od města, poslední úpravy užily betonové konstrukce, jež jsou na některých místech z vnější strany v líci vyloženy kamenem. U části lávky přes řeku jsou na I nosníky v souhlasném směru položeny dřevěné trámy, do kterých jsou začepovaná sloupky profilu 19 x 19,5 až 19,5 x 25 cm s mírně okosenými hranami, spoje jsou zajištěny železnými skobami. V délce lávky je 26 dvojic těchto svislých sloupků. Jich pravidelný interval je porušen v místech kamenných pilířů, kde sloupky jsou blíže sobě. Sloupky jsou šikmo zavětrované. Přes sloupky je položena podélný trám funkce pozednice, vynášející dvojice protilehlých krokví valbové střechy, kryté dvanácti řadami šindele. Boky lávky jsou do určité výšky (2,7 m) pobity svislým bedněním. Průchozí šířka lávky v této hlavní části je 1,45 m. Veškeré dřevěné prvky jsou strojně řezané. V interiéru lávky je osazeno elektrické osvětlení. Pod nosnou konstrukcí lávky jsou uloženy tři potrubí, jedno tepelně izolované. Pod lávkou je řečiště upraveno do kamenem vyloženého splavu, na pravé straně lávky mezi krajními pilíři je situován zvýšený přepad, nově zbudovaný z velkého lomového, betonem vyspárovaného kamene se vloženou protáhlou boční stěnou. Historie: Současná krytá lávka na jezu „Horní česlice“ nahradila v letech 1794-98 starší konstrukci (jinde situovanou) – dle projektu Ing. Josefa Rosenauera, ředitele schwarzenberské vodní dopravy. Poslední velká rekonstrukce se uskutečnila na základě plánů z roku 1983 (Archiv NPÚ, č. 2373).