lázeňský dům Atlantic

Nárožní budova s velice bohatě členěným průčelím, užívající hojně vertikálního i horizontálního členění, zdůrazněného barevným odlišením fasády, šířkou a tvarem okenních otvorů. Je zde využito možností teras, lodžií i široká škála možností práce s hmotou architektury, střídání široké hladké plochy s členěnou. Do celkového formálního utváření budovy i do jejich detailů jsou vneseny kubizující prvky, patrné zvlášť ve tvaru okenních tabulí mansard a geometrizujících útvarech bočního průčelí.