lázeňský dům Imperial

1) Lázeňský dům Imperiál 2) Hlavní vstup 3) Branka I. - do ulice 5. května 4) Branka II. - do ulice Dr. Pohoreckého 5) Branka III. - severně od LD Imperiál - není jmenovitě zapsána v rozhodnutí 6) Branka IV. - ve východní části při Isabelině promenádě 7) Branka V. - ve střední části při Isabelině kolonádě - není jmenovitě zapsána v rozhodnutí Třípatrový LD s mansardovým patrem se středními rizality a nárožními rondely, v rizalitech jsou v 1. a 2. p. balkony s balustrádou. Hlavní vstup situován v jižním průčelí a je zvýrazněn portikem s dvojicí předsazených jónských sloupů. Součástí areálu jsou branky v ulicích 5. května, Dr. Pohoreckého a při promenádě; další je v parku severně od LD. V roce 2003 byl k hotelu přistavěn balneoprovoz a propojen spojovací chodbou v západní části hotelu (st.p.č. 1082). Objekt je novodobý a nevztahuje se na něj památková ochrana.