lázeňský dům Vyšehrad

Průčelí domu je třípatrové, celkem šestiosé (pravé osa zahrnuje nárožní vížku, pod ní skosené nároží). Přízemí je rustikováno, s obdélnými prostými okny a vchodem v druhé ose zleva, před čtvrtým oknem zleva je na volných sloupcích portikus, nesoucí obdélný balkon s plným zděným zábradlím, na něm je nápis "Vyšehrad". První patro v šíři dvou krajních oken zleva ustupuje, okno zcela vlevo flankují dva masivní pilíře, které přerůstají nahoře v konzoly. Okna 1. patra jsou většinou segmentová, pouze okno nad portikem (širší) je obloukové. Veškerá okna 2. a 3. patra jsou obdélná, nestejné velikosti. 2. a 3. patro už je zcela v jedné hloubkové úrovni, u druhého okna zleva je malá loggie se segmentovým obloukem, u čtvrtého okna zleva je malý výstupek na způsob arkýře, po obou jeho stranách při každém bočním okně je balkon s kovanou mříží. Podobně i ve 3. patře u druhého okna zleva je loggie s rovným překladem, podepřeným jedním středním sloupkem, u dalších sousedních tří oken doprava je široký balkon, dnes bez zábradlí. Ve vysokém vlysu pod korunní římsou jsou štukové kartuše s ratolestmi. Nárožní vížka vpravo, od úrovně druhého patra je osmiboká, přerůstá korunní římsu ještě o patro, se strmou stanovou střechou. Zkosené nároží pod vížkou je v přízemí a 1. patře otevřené vždy loggií. Nad korunní římsou jsou celkem 4 vikýře, završené strmým trojúhelným frontonem. Střecha je mansardová, krytá eternitem. Barevnost budovy je růžová, přízemí je červené, tektonické a plastické články bílé nebo lomeně žluté.