lázeňský park

Park je neoddělitelnou součástí lázeňského charakteru Kyselky. Jeho jedinečnost spočívá v umístění v přírodním prostředí s výhledy na Bořeň. Historickým prvkem jsou vícedruhové dvouřadé aleje lemující přístupové cesty k lázním Kyselka ve směru k Mosteckému předměstí a Újezdskému předměstí města Bílina, a další alej lemující vycházkovou trasu podél říčky Bílina, které jsou součástí prostředí MPZ Bílina.