lázně Kyselka

Při příchodu do areálu lázní se nachází rozsáhlý objekt stáčírny čp. 122. Severozápadně od něj je umístěn pomník Franze Ambrose Reusse a Augusta Emanuela Reusse. Terén kolem pomníku zpevňuje tarasní zeď, přístup k němu je možný po schodišti s balustrádou. Nad pomníkem stojí terasa, jihozápadně od ní pak menší budova inhalatoria čp. 229. Výše se nachází lázeňský dům čp. 153, v jehož zadní ose je umístěn altán a ve vzdálenější poloze ještě vřídlo. Na jihozápadní straně areálu se rozkládá lázeňský park, v němž je na západě umístěná Lesní kavárna čp. 131 a na jihu mostek.