Legiobanka

Na místě zbořeného pivovaru U Bucků byla postavena v l.1921-23 novostavba Banky čs. legií podle projektu Jos. Gočára. Celková rekonstrukce v l.1991-94 respektovala pův. výtvarné hodnoty objektu. Dům je řadový na hluboké parcele, k jeho čelnímu třítraktu se připojuje pravé podélné a zadní příčné jednotraktové křídlo. Dvorní prostor mezi nimi vyplňuje přízemní stavba, obsahující trojlodní halu bankovní dvorany. Celek je podsklepen, kryt převážně plochými střechami. Hl. průčelí ustupuje z ul. čáry, je pětipatrové s podkrovím, pětiosé, obložené kombinací bílého a hnědočerveného mramoru s plastikami ze šedého pískovce v rondokubistickém pojetí. Na průčelí v mohutných polopostavách skupiny legionářů od Jana Štursy, parapet 2. p. pokrývá reliéfní vlys Návrat legií Otty Gutfreunda. Novostavba ustoupila stavu na novou regulační čáru, řešení hl. fasády bylo proto aplikováno i na odhalenou zeď sousedního domu vpravo. Dvorní fasády reflektují styl hl. průčelí v potlačeném stupni, velmi bohatě se však jeho charakter uplatňuje v celém interiéru, kde architektonické členění a uměleckořemeslné práce doplňují nástěnné a nástropní ornamentální malby (zpravidla v národních barvách). Zvláště pozoruhodná je hl. hala pod prosklenou valenou klenbou trojlistého profilu, čekárna v 1.p. pod skleněnou kopulí, vestibul i obě schodiště s dvoubarevným kamenným obložením, z uměleckořemeslných prací např. ornamentální zábradlí s červeno-bílým nátěrem, mříž krbu v čekárně a četná svítidla.